Volvo Trucks viert 50 jaar productie in België

50 jaar geleden, in 1964, startte Volvo trucks met zijn eerste Belgische productie in Alsemberg. Vandaag is de productie in Gent van Volvo Trucks uitgegroeid tot de grootste assemblagefabriek van de Volvo groep in de wereld. Vorig jaar nog, werden er 37.077 trucks geproduceerd in de CO2 neutrale fabriek.

In 1963 besloot de Volvo-directie om een dochteronderneming op te richten binnen de Europese Gemeenschap om zo beter geïntegreerd in deze markten te raken. De keuze viel op België en de onderneming “VolvoEuropa NV” werd opgericht. Dit markeerde de overgang van Volvo van een Zweedse naar een Europese fabrikant.

Pioniersperiode
In februari 1964 kon de assemblage van personenauto’s en vrachtwagens in Alsemberg starten. De toenmalige onafhankelijke invoerder SBMA beschikte namelijk over een geschikte ruimte, een vroegere textielfabriek, waar bepaalde eindassemblage-activiteiten gebeurden.

In die pioniersperiode werden in Alsemberg zo’n 10 auto’s en 3 vrachtwagens per dag naast elkaar geassembleerd. Grote componenten werden volledig afgewerkt, geleverd via Antwerpen en als een bouwdoos in elkaar gepast. Van een mechanisch aangedreven lijn was nog geen sprake. De langsliggers werden op schragen gelegd en na iedere assemblage-operatie verder doorgeschoven. Midden 1965 verhuisde de autoassemblage naar de nieuwe personenwagenfabriek in Gent. Later zal ook de assemblage van de vrachtwagens volgen. De man die de Volvo manier van denken en werken aan de eerste medewerkers bijbracht was de Zweed Lars Malmros.

Groeiende productie
Tussen 1964 en 1978 dreef de Alsembergse productie mee op het goede economische klimaat. In deze periode lag het accent op de assemblage van grote series met identieke specificaties. Het leeuwendeel van de productie werd opgeëist door de F88, die in 1977 werd vervangen door het innovatieve F10 en F12 gamma.

Na een brand op 7 juni 1982 waarbij een deel van de fabriek in de vlammen opging, verhuisden zo’n 100 medewerkers naar de nieuwe fabriek in Oostakker. Het accent op de productie in Alsemberg werd verlegd naar speciale en complexe uitvoeringen zoals vrachtwagens met luchtveren, meerassige vrachtwagens en de bouw van de nieuwe S-ride 6x2 bogie met enkel-gemonteerde wielen op de sleepas.

Volvo verstevigde zijn commerciële aanwezigheid in België en nam de invoeractiviteit van SBMA in eigen handen. In 1990 verhuisde alle productie van Alsemberg naar de fabriek in Gent.

Nieuwe vrachtwagenfabriek in Gent
Rond 1960 besloot Volvo dat het nodig was om een industriële aanwezigheid in de Europese gemeenschap te hebben. De hoofdreden hiervoor waren de importrechten op afgewerkte producten uit niet-EU landen vergeleken met de langere rechten op componenten. De keuze viel op Gent met zijn goed bereikbare zeehaven, de aanwezigheid van een universiteit en technische scholen en omdat de regio destijds over veel arbeidskrachten beschikte, afkomstig uit de noodlijdende textielsector. Bovendien kende België al een sterke automobieltraditie en is het gelegen in het hart van Europa.
Het resultaat is de grootste truck assemblagefabriek van Volvo in de wereld. In 2007 werd het Volvo Fitting Center voor de wielenassemblage in gebruik genomen.
Sinds 2008 is Gent de eerste CO2 neutrale fabriek met 3 windmolens, een houtpellet-& bio-olie installatie, een passief huis, zonnepanelen en lichtstraten. In 2008 werd ook gestart met de cabine trim, waarbij de cabines voor de zware trucks, geproduceerd in de Gentse vestigingen, volledig worden aangekleed. Er worden meer dan 35.000 trucks per jaar geproduceerd, waarvan het grootste gedeelte wordt geëxporteerd.

Fabriek met een toekomst
Vandaag stelt de Volvo Group bijna 4.500 mensen tewerk, waarvan 3.500 in Gent en is hiermee de derde grootste werkgever in het Gentse havengebied.
 “De constructieve samenwerking met de regionale en lokale overheden heeft bijgedragen tot de verankering van ons bedrijf in België. Gedurende de voorbije jaren is er heel wat geïnvesteerd in de Gentse vestiging zowel om uitbreiding van activiteiten te realiseren als om het productieproces te innoveren. Ook dit jaar zal er zwaar geïnvesteerd worden om van de fabriek de hoog volumefabriek van Volvo Trucks in Europa te maken. Dit betekent dat we in Gent het volledige zware truck gamma zullen bouwen, ook de FH16, en nieuwe varianten en markten zullen introduceren. We hebben de kennis en ervaring in huis en we hebben het vertrouwen van het Zweedse moederbedrijf, dat zijn de beste troeven om ook de activiteiten in Gent in de volgende 50 jaar verder uit te bouwen!” aldus algemeen directeur Kamel Sid.

De Volvo Groep in België bestaat in Gent naast de assemblagefabriek ook uit Logistic Services met een onderdelencentrum en een  transport afdeling, een IT afdeling en Customer Support die instaat voor 24u op 24u pechverhelping en logistieke en technische support aan werkplaatsen en dealers en in Brussel zijn Volvo Trucks Belgium, die de commerciële activiteiten waarneemt samen met 3 dealervestigingen en het hoofdkwartier van Volvo Constructions Equipment gevestigd.

Volvo Trucks viert 50 jaar productie in België