duurzame ontwikkeling

Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Leif Johansson, CEO van Volvo Group, werd onlangs aangesteld om deel te nemen aan de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Zweedse overheid.

De hoofdtaak van de groep is te werken rond problemen inzake klimaatveranderingen.

Een van de grootste uitdagingen waarmee de EU geconfronteerd wordt, is haar klimaatbeleid. Tijdens de EU-top van begin maart bereikten de leiders een akkoord over een formule waarbij het aandeel van hernieuwbare energiebronnen 20 procent zou moeten bedragen tegen 2020.
 
In Zweden stelde de overheid onlangs een Commissie voor Duurzame Ontwikkeling samen. De groep bestaat uit 13 vertegenwoordigers van de industrie, het politieke establishment en de onderzoekswereld. Leif Johansson is één van de leden.

"Voor Volvo en de automotive industrie zijn milieuproblemen bijzonder belangrijk en gezien onze aanzienlijke knowhow op dit vlak is het van essentieel belang dat we zoveel mogelijk bijdragen," zegt Leif Johansson in een commentaar.

De Commissie heeft als taak interdisciplinaire interactie en samenwerking te promoten, een internationaal perspectief aan te nemen en rekening te houden met ecologische, sociale en economische aspecten in de uitvoering van haar werk.

Leif Johansson was eveneens lid van de vroegere Oliecommissie van de Zweedse overheid, die als taak had maatregelen uit te werken om Zweden olie-onafhankelijk te maken.