CSR

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) to ważny element działalności firmy Volvo. Opiera się na wartościach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i wspierania zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwiązań transportowych. Działania CSR obejmują aspekty związane z troską o środowisko naturalne, etyką biznesu, prawami człowieka i kwestiami społecznymi.

Volvo to jeden z największych światowych producentów autobusów i samochodów ciężarowych, posiadający długą tradycję w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Firma stosuje w swoich pojazdach szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Poza rozwojem produktów, dzieli się też wiedzą, prowadząc specjalnie opracowane szkolenia, np. dla kierowców samochodów ciężarowych, służące podnoszeniu ich kompetencji, a tym samym zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Volvo przykłada też ogromną wagę do troski o środowisko naturalne. Przykładem może być produkowany we wrocławskiej fabryce  autobus hybrydowy Volvo, który  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu europejskich miast prowadzących zdecydowaną politykę wdrażania ekologicznych środków transportu publicznego.

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka dla Volvo Polska

W 2013 i 2014 roku nasza firma wzięła udział w ankiecie dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach. Ankieta została przygotowana na podstawie wytycznych normy ISO 26000 i przeprowadzona w ramach corocznego badania Lista 500 Polityki. Pytania dotyczyły siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klientów, uczciwości biznesowej oraz zaangażowania społecznego. W wyniku analizy odpowiedzi, firma Volvo Polska uzyskała Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka.

csr