Årsstämma 2009


Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls den 1 april 2009 i Lisebergshallen, Göteborg