Magnus Carlander


Executive Vice President Corporate Process & IT and CIO

Född 1955. Civ ing.

Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvokoncernen, senast som verkställande direktör i Volvo IT 2008-2011.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 1985.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
63.665 aktier, varav 63.471 B-aktier.

Senast uppdaterad 28 oktober 2014
Magnus Carlander