Torbjörn Holmström


Executive Vice President Group Trucks Technology

Född 1955. Civ ing

Verkställande direktör i Volvo 3P 2003-2011. Har dessförinnan innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvo Powertrain.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2013. Verksam inom Volvo sedan 1979.

Styrelseuppdrag:
Vice Ordförande CTH

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
75.355 aktier, varav 75.268 B-aktier.

Senast uppdaterad 19 jan 2016

Torbjörn Holmström