Håkan Karlsson


Executive Vice President Group Business Areas

Född 1961. Civ ing.

Verkställande direktör i Volvo Bussar 2003-2011. Verkställande direktör i Volvo Logistics 2000-2003.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2003. Verksam inom Volvo sedan 1986.

Styrelseledamot:
Svenskt Näringsliv, och ordförande Industry Assembly, UITP Vice-President.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
 66.151 aktier, varav 64.439 B-aktier.

Senast uppdaterad 26 maj 2015
HÃ¥kan Karlsson, President, Volvo Buses