Olof Persson


Verkställande direktör och koncernchef

Född 1964. Civ ek.

Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 2011. Verkställande direktör i Volvo Construction Equipment 2008-2011. Verkställande direktör i Volvo Aero 2006-2008. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2006. Verksam inom Volvo sedan 2006.

Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transportlösningar. Ledamot i ERT (European Round Table of Industrialists) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2011.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
164.830 aktier, varav 164.779 B-aktier.

Senast uppdaterad 17 februari 2015
Olof Persson, vd och koncernchef, AB Volvo