Olof Persson


Verkställande direktör och koncernchef

Född 1964. Civ ek.

Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 2011. Verkställande direktör i Volvo Construction Equipment 2008-2011. Verkställande direktör i Volvo Aero 2006-2008. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2006. Verksam inom Volvo sedan 2006.

Styrelseordförande:
Tysk-Svenska Handelskammaren.

Ledamot i ERT (European Round Table of Industrialists) och Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademien. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 2011.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
134.457 aktier, varav 134.406 B-aktier.

Senast uppdaterad 28 oktober 2014
Olof Persson, vd och koncernchef, AB Volvo