Hanne de Mora

Ledamot i revisionskommittén

Född 1960. BA Economics från HEC i Lausanne, MBA från IESE i Barcelona.

Styrelseordförande:
a-connect (group) ag.

Styrelseledamot:
IMD Foundation Board. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 14 april 2010.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
3.000 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kreditanalytiker på Den Norske Creditbank i Luxemburg 1984; olika befattningar inom brand management och controlling inom Procter & Gamble 1986-1989; partner i McKinsey & Company, Inc. 1989-2002; en av grundarna och ägarna, tillika styrelseordförande, i det globala konsultbolaget och talangnätverket a-connect (group) ag sedan 2002.

Senast uppdaterad 13 maj 2016
Hanne de Mora