Kreditvärdering

Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.

Koncernen har som mål att bibehålla en god kreditvärdering som grund för en fördelaktig lånefinansiering
Volvos kreditbetyg (varje institut har sin egen terminologi)AB Volvo (publ) har affärsavtal med två globala kreditvärderingsinstitut; Moody's Investor Services, S&P (Standard and Poor's)och nationella institut (beroende på lokala regelverk); DBRS (Dominion Bond Rating Services) i Kanada R&I (Rating & Investment Information) i Japan.
 Kreditvärderingsinstitut  Kort  Lång
 Moody's (global)  P-2  Baa2 stable
 S&P corporate credit rating  A-2  BBB, stable
 S&P Nordic National Scale  K-2  
 DBRS (Kanada)  BBB (high)
 R&I (japan)  a-1  A, stable