Anders Christensson, Direktör Investor Relations

Anders Christensson, 
Investor Relations
Tel: 031 661191 eller 0765 535966