Volvokoncenren - De nio första månaderna 2014
på engelska

Volvokoncernen - Tredje kvartalet 2014

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2014 publicerades den 24 oktober 2014 kl. 07.20

Förbättrad lönsamhet
Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet följde i stort samma riktning som under det andra kvartalet, med bra tillväxt i Nordamerika och Japan och en fortsatt svag utveckling i tillväxtmarknaderna i Sydamerika och Asien. Nettoomsättningen uppgick till 67,2 miljarder kronor (64,9), rörelseresultatet till 2.908 Mkr (2.502) exklusive omstruktureringskostnader på 659 Mkr (104) och rörelsemarginalen till 4,3% (3,9) exklusive omstruktureringskostnader och 3,3% (3,7) inklusive omstrukturerings-kostnader.                       
                                                                                       - Olof Persson VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:
•    Svensk pdf-version 
•    Engelsk pdf-version 

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen. Presentationsmaterial

Repris:
SE: +46 850556473
Conference Reference: 353612#

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 15.00
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen går att följa via audiocast. Gå till audiocast.

Repris:
SE: +46 850556473
Conference Reference: 353617#

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup hashtag: #VolvoQ3

Volvokoncernen - De nio första månaderna 2014 Swedish / English

Arkiv