Lastbilsorder- och leveranser


Volvokoncernen rapporterar lastbilsleveranser
kvartalsvis i samband med publicering av delårsrapport.Informationen uppdateras enligt nedan:

Kvartalsrapport Q3 - 21 oktober 2016
Kvartalsrapport Q4 - 1 februari 2017

Lastbilsorder- och leveranser (excelark)