Lastbilsleveranser

Lastbilsleveranser augusti 2015


Leveransstatistik - månadsrapport
Inom Volvokoncernen rapporteras lastbilsleveranserna
månadsvis, se senaste månadsrapport nedan.

Leveransrapport (excelark)


17 september 2015:
leveranser under augusti 2015

23 oktober 2015:
leveranser under september 2015

19 november 2015:
leveranser under oktober 2015

17 december 2015:
leveranser under november 2015

5 februari 2016:
leveranser under december 2015