Your career with us

Vi skapar din karriär tillsammans

Om du är öppen för att röra dig mellan olika roller, funktioner och affärsverksamheter så har vi många intressanta utvecklingsmöjligheter för dig. Vi ser gärna att våra medarbetare driver sin egen karriärplanering och vågar anta nya utmaningar för att växa och utvecklas.

Många olika karriärvägar
Vi stöttar din personliga karriärutveckling genom en rad olika aktiviteter, från utbildning till individuell coaching och mentorskap. Vi vet dock att det bästa sättet för dig att växa som medarbetare är genom att själv styra ditt lärande och genom att ta tillvara praktiska arbetslivserfarenheter som du får genom utmanande arbetsuppgifter.

Andra viktiga delar är möjligheten att arbeta i tvärfunktionella projekt, arbetsrotation och internationella erfarenheter.

Valfriheten omfattar även möjligheten att välja mellan olika karriärvägar - specialist, projektledare och ledare – liksom möjlighet att växla mellan dessa karriärvägar.

Din ”Personal Business Plan”
För att definiera dina affärsmål och stötta din personliga utveckling upprättas varje år en så kallad Personal Business Plan, PBP. Planen är en process och ett verktyg som hjälper dig att strukturera diskussionen mellan dig och din chef runt både våra affärsmål och dina personliga utvecklingsmål. Avsikten är skapa en tydlig koppling mellan de övergripande affärsmålen och vad du som individ kan göra för att bidra till att vi når dem. Planen är också ett stöd för dialogen med din chef och för att säkerställa att du löpande får den feedback du behöver för att du skal nå dina egna mål.