Sommarjobb i Sverige

Som ett viktigt steg i vår långsiktiga rekrytering, erbjuder Volvokoncernen en mängd olika feriearbeten som kan bli en nära länk till din utbildning och detta är viktigt för Volvokoncernens framtida personalbehov.

Vem kan ansöka?
Vi söker dig som studerar på gymnasiet eller högskolan samt ska du läsa vidare hösten 2015. Specificera i din ansökan vilken utbildning som du läser till och eventuellt sökt till. Minimiålder för att få feriearbete inom Volvokoncernen är 16 år, kalenderåret 2015.

Klicka här för att komma till Volvokoncernens rekryteringssystem >>

Hur söker du feriearbete?
Ansökningstiden för årets sommarjobb har avslutats. Alla som har sökt kommer att få besked under maj månad.
Allmän information
Sommarperioden för feriearbeten börjar i juni och slutar i augusti.

Feriearbete sommaren 2015 kan innebära arbete inom produktion, IT, lager, administration, inköp, kvalitet, spedition, produktutveckling och underhåll.

Ett avtal mellan Volvokoncernen och den studerande måste upprättas och signeras innan sommarjobbet börjar.