Lär sig att bli globala ledare

- I en global koncern måste vi lära oss att förstå hur andra medarbetare tänker, säger Delphine Termignon, ansvarig för Leadership Compass - en utbildning för internationella chefer - vid Renault Trucks Compétences.

Vissa människor tycker inte om att arbeta i en mångkulturell miljö. Forskningen visar att de flesta känner sig tryggast med att arbeta tillsammans med människor som liknar dem. Många människor kan faktiskt tycka att en mångkulturell miljö är ett direkt hot mot deras jobb.

Mångkultur - en tillgång
Samtidigt finns det många fördelar med att arbeta i en internationell miljö. Större kreativitet, nya sätt att tackla gamla problem och en nyskapande atmosfär är bara några av dem, enligt Delphine Termignon. Hon arrangerar kurser i mångkulturellt ledarskap för deltagare från koncernens alla affärsområden.

Visionen är att till slut skapa en gemensam, mångkulturell ledarstil inom Volvo som bygger på företagsfilosofin The Volvo Way.

Förståelse är nyckeln till framgång
- På grund av olika värderingar, förutsättningar och kommunikationssätt är det en utmaning att vara chef för medarbetare från olika kulturer, tillägger Delphine Termignon.

- Men om man vill att projekten ska lyckas, måste man försöka förstå andra människor, fortsätter hon.

- Man måste lyssna aktivt och ta sig tid att förstå den andra personen. Annars finns det risk för att konflikter uppstår och att kommunikationen blir otydlig.

Undvik att döma på förhand
Att ta sig tid till att kommunicera effektivt är en investering som förebygger dåliga resultat och merkostnader.

Vad är det då man behöver för att lyckas som chef för ett internationellt team? Delphine Termignon kommer med några tips som hon brukar ge kursdeltagarna.

1. - Var väldigt uppmärksam på dina förutfattade meningar om vad medarbetarna säger eller gör. Undvik att döma på förhand. Tänk efter hur man skulle kunna tolka situationen om man kom från en kultur med andra värderingar. Analysera dina slutsatser, helst tillsammans med någon utomstående som känner väl till den andra kulturen. Tänk på att saker som du tycker är naturliga kanske inte är det för någon annan.

2. - Var beredd på att upprepa dina avsikter när det verkar som att andra har missförstått dem.

3. - Hitta sätt att göra det möjligt för andra personer att förstå ditt beteende, ditt kommunikationssätt och så vidare. Det viktiga är att få alla medlemmar i teamet att känna sig delaktiga.

bildtext: Lär sig att bli globala ledare

Ett av verktygen för att hantera mångfalden inom Volvokoncernen är "GlobeSmart". Det är en interaktiv webbutbildning som hjälper medarbetarna att utveckla sin kompetens för att göra affärer i andra länder.

image text: Fact box