Forskning som räddar liv

Sedan 2004 har Volvo Technology lett det EU-finansierade projektet AIDE (Adaptive Integrated Driver-vehicle InterfacE),inom vilket cirka 30 europeiska företag har bedrivit forskning.

Den gemensamma nämnaren har varit viljan att koordinera den tekniska potentialen för att kunna ge förarna bästa möjliga support och information.

Integrera supportsystemen
Utmaningen har varit att integrera alla supportsystem i förarens hytt så att de är till hjälp vid rätt tidpunkt och inte stör föraren när trafiksituationen kräver hans eller hennes uppmärksamhet.

Informationstekniken erbjuder numera system som till exempel hjälper föraren att hålla avståndet, bromsar fordonet före en kollision och varnar förare som håller på att somna.

Risk med för mycket information
- Det är bra att vi får fler säkerhets- och informationssystem. De innebär stora fördelar för både säkerheten och lönsamheten, men risken finns att förarna får alltför mycket information, särskilt med tanke på att de även har GPS och mobiltelefoner i hytterna. Därför har vi utvecklat lösningar som ska göra att alla dessa system kan interagera med varandra, förklarar Gustav Markkula, AIDE-samordnare från Volvo Technology.

"Morgondagens Volvolastbilar upptäcker farorna i förväg" - läs pressmeddelandet

Forskning som räddar liv


En gemensam syn
- Varje år dör över 40 000 människor på Europas vägar. Det gör forskningen inom ramen för AIDE väldigt viktig - inte bara därför att tekniken anpassas till människan, utan även därför att den skapar en bas för ett gemensamt synsätt inom EU.

- Vi har ett tydligt mål: Vi vill rädda liv, säger Zita Gurmai, EU-parlamentariker med ansvar för EU:s satsning på ökad trafiksäkerhet genom utveckling av intelligenta fordon.