bildtext: Gasmotorer

Med naturen som drivmedel

Volvokoncernen har tillverkat gasmotorer sedan mitten av nittiotalet och är nu en av Europas största leverantörer av gasdrivna bussar.

Utvecklingen har drivits framåt av de allt strängare kraven på renare och tystare fordon i stadsmiljöer. Ett annat skäl till utvecklingen är att dessa fordon kan drivas på koldioxidneutral gas som framställs av biomassa.

Ett konkurrenskraftigt bränsle
Tack vare de stora reserverna av naturgas, den ökade framställningen av biogas och den minskade tillgången på olja anser vi att gas kommer att utgöra en stor del av morgondagens alternativa bränslen.

Naturgasen består främst av metangas, som även kan framställas biologiskt, och blir då koldioxidneutral. Fordon som körs på naturgas eller biogas är mycket tystare i drift och släpper ut betydligt lägre halter av partiklar och kväveoxider än fordon som går på diesel.

Volvokoncernens nya gasmotor uppfyller utsläppskraven enligt Euro 5 och riktlinjerna för EEV (Enhanced Environmental Vehicle).

Lokal tillverkningspotential
Många länder har ett system för gasdistribution, och infrastrukturen håller redan på att anpassas och byggas ut. Eftersom biogasen kan framställas ur rötslam eller ur gas från soptippar har många kommuner tillgång till egen biogasframställning.

En ökning av den regionala tillgången på gas stimulerar efterfrågan på gasdrivna fordon, och i många städer ges subventioner för inköp av gasbussar i syfte att minska utsläppen drastiskt.

Besök Volvo Bussars miljöblogg (eng)