bildtext: Hybridteknik

Hybridteknik

Den sparar bränsle. Den minskar utsläppen. Och den kan användas tillsammans med alternativa bränslen. Hybridteknologin är en av de mest lovande och konkurrenskraftiga teknologierna för kommersiella fordon - gå till vår årsredovisning för mer information

En mångsidig teknik
Med en hybridlina kan man på ett smart sätt utnyttja fördelarna med olika motortyper och energilagringssystem. Den kombinerar elmotorns drivmoment med förbränningsmotorns på ett optimalt sätt.

De fordon som lämpar sig bäst för hybriddrivlinor är sådana som stannar och startar ofta, till exempel bussar, sopbilar och distributionsbilar. I anläggningsmaskiner kan elmotorn användas för att driva fordonets hydraulsystem.

"Det här är vad vi kallar för den fjärde generationens hybridteknologi. I framtiden kommer hybridtekniken inte att vara en speciallösning utan en teknologi som kommer att finnas på merparten av nya stadsbussar och distributionslastbilar. Fjärde generationens hybridteknologi har de förutsättningar som krävs för att en sådan utveckling skall bli möjlig", säger koncernchef Leif Johansson.  

Våra hybridlösningar …

  • sänker bränsleförbrukningen med upp till 20 procent för sopbilar
  • eliminerar upp till 20 procent av koldioxidutsläppen från stadsdistributionsbilar och pendelbussar
  • sänker bränsleförbrukningen för hjullastare med upp till tio procent
  • gör lastbilarna och bussarna i princip ljudlösa vid låga hastigheter
  • gör att fordonet inte släpper ut några kväveoxider eller partiklar vid eldrift och gör det koldioxidneutralt när det körs på biobränsle.

Första hybriden
Inom Volvo har vi lång erfarenhet av att utveckla hybriddrivlinor. Vår första kommersiella hybridbuss lanserades på 1970-talet. Miljökonceptlastbilen och miljökonceptbussen lanserades 1994. De drevs av en gasturbin tillsammans med en elmotor.

Världspremiär för Volvos hybridbuss i Göteborg
När Volvos nya hybridbuss nu för första gången börjar köra med passagerare, sker det i Göteborg. Göteborgs Spårvägar deltar i ett fältprov med hybridbussen som ger stora bränslebesparingar tack vare eldrift och avstängning av dieselmotorn vid hållplatserna. Pressrelease 2009-04-28