Kraftfull utveckling

Oljereserverna sinar och vi står inför klimatförändringar. Detta är två starka drivkrafter till att minska beroendet av fossila bränslen.

Mot hållbara transportlösningar
När den moderna transportindustrin nu står inför denna utmaning hopar sig frågorna: Vilket bränsle är effektivast? Vilka energikällor har vi att tillgå? Vilka motorlösningar efterfrågar kunderna mest?
Därför arbetar Volvokoncernen med en rad nya, alternativa drivlinor och bränslen för att fastställa vilka möjligheter som finns med de olika alternativen.

En närmare titt på några av framtidens alternativ
På de här sidorna presenteras Volvokoncernens inställning till ett antal drivlinor med potential inför framtiden. Du får läsa om de bästa användningsområdena, hur de påverkar miljön och hur livsdugliga de är inför framtiden.