bildtext: Fakta om den globala uppvärmningen

Basfakta om klimatförändringen

Atmosfären innehåller naturliga växthusgaser, vilket är en av förutsättningarna för livet på jorden.
Växthusgaserna fungerar som ett slags tak, som stänger in en viss mängd av solens energi. Därigenom får jordytan en genomsnittstemperatur på cirka 15 °C. Utan taket skulle temperaturen ligga på omkring -18 °C.

De viktigaste växthusgaserna är vattenånga, koldioxid, metan, kväveoxid, ozon och CFC (klorfluorkarboner).

Utsläpp från mänsklig aktivitet
Industrialiseringen och jordens växande befolkning har medfört fler transporter, större energiförbrukning, mer mat och mer avfall, vilket i sin tur har ökat utsläppen av koldioxid och övriga växthusgaser. Dessa bidrar till de växthusgaser som redan finns i atmosfären och gör att det naturliga taket blir tjockare.

På så sätt stängs mycket mer av solens energi in under taket, vilket leder till att jordens temperatur höjs. Den globala uppvärmningen kan därför ses som en ökad växthuseffekt.

Förändrade vädermönster
Den globala uppvärmningen leder till att istäckena smälter, att havsnivåerna stiger och att vädermönstren förändras. Världen kommer att få uppleva hur orkanerna, cyklonerna och tyfonerna ökar i intensitet och frekvens.

image text: factbox - Limiting the greenhouse effect

 

Källor till utsläpp av växthusgaser
Bild: källor till usläpp av växthusgaser
Klicka på bilden för större format