J?mf?relse av br?nslen

En presentation av alternativen

De f?rnybara br?nslen som skulle kunna anv?ndas i koncernens produkter omfattar bl a? f?ljande alternativ. Nedan ?r de alternativ? vi bed?mt?utifr?n?de sju kriterierna:

Biogas
Biogas ?r ett gasformigt br?nsle som till st?rsta delen best?r av kolv?tet metan.
Det kan utvinnas i reningsverk, p? soptippar och p? andra platser d?r biologiskt nedbrytbart material finns. Br?nslet kan ?ven framst?llas genom f?rgasning av biomassa.

V?tgas
V?tgas framst?lls genom omvandling av kolv?ten med v?rme och ?nga, f?rgasning av tunga kolv?ten eller biomassa eller elektrolys av vatten.
F?rbr?nningen eller den elektrokemiska reaktionen (br?nslecellen) ?r n?stan utsl?ppsfri och kan anv?ndas f?r en rad olika ?ndam?l. V?tgasen kan ?ven blandas med biogas i l?ga koncentrationer.

Syntetisk diesel
Syntetisk diesel ?r en blandning av syntetiskt producerade kolv?ten som framst?llts genom f?rgasning av biomassa.
Den g?r att blanda med konventionellt dieselbr?nsle och ?r kompatibel med de Volvomotorer som finns p? marknaden. Den har d?remot l?gre energieffektivitet ?n andra syntetiska gaser, och framst?llningen ?r f?r n?rvarande begr?nsad.
DME - dimetyleter
DME ?r det br?nsle som ger den b?sta totala energieffektiviteten av alla de alternativa br?nslen som diskuteras i dag.
Det kan framst?llas ur b?de fossila och f?rnybara r?material och kan anv?ndas i dieselmotorer utan att de beh?ver genomg? n?gra st?rre justeringar.

Biodiesel
Biodiesel ?r ett f?rnybart br?nsle som kan framst?llas ur en rad olika biologiska r?material, till exempel oljev?xter.
Det enklaste och snabbaste s?ttet att ?ka anv?ndningen av biodiesel och minska utsl?ppen av koldioxid, utan att fordonen eller motorerna beh?ver justeras, ?r att till?ta en blandning av biodiesel i konventionell dieselolja.

Metanol/etanol
Metanol och etanol ?r tv? typer av alkoholer. Metanol framst?lls genom f?rgasning av biomassa och etanol genom j?sning av socker- eller st?rkelserika gr?dor. De g?r att blanda i bensin och finns redan att k?pa.
Energiinneh?llet i etanol ?r cirka 55 procent j?mf?rt med diesel. Metanol kan framst?llas fr?n m?nga k?llor och anv?ndas f?r en rad olika ?ndam?l, men den ?r ?ven giftig och fr?tande. Energieffektiviteten ?r cirka 45 procent j?mf?rt med diesel.

Br?nslen fr?n olika r?varor

Bild: Br?nslen fr?n olika r?varur
Klicka om du vill se en st?rre bild

F?restring ?r en kemisk process d?r
vegetabiliska r?oljor ges framf?r allt st?rre stabilitet.

J?sning ?r en biologisk process d?r sockerhaltigt material bryts ned till etanol och koldioxid. F?r att kunna anv?ndas som r?vara m?ste cellulosan f?rst s?nderdelas till socker med hj?lp av enzymer eller syror.

F?rgasning inneb?r att organiskt material, till exempel biomassa, omvandlas till en syntetisk gas, en blandning av v?tgas och kolmonoxid. Den syntetiska gasen anv?nds sedan f?r att framst?lla olika syntetiska br?nslekomponenter.

Anaerob r?tning ?r en biologisk process d?r organiskt material bryts ned, huvudsakligen till metan och koldioxid.

Obs! Framst?llningen beskrivs ur ett europeiskt perspektiv.