bildtext: Jämförelse mellan olika bränslen

Forskning om förnybara drivmedel

I dagsläget finns det inte någon energikälla som ensam kan ersätta oljan. I stället ser vi hur en rad olika bränslealternativ och drivsystem utvecklas, som alla är anpassade till olika ändamål.

Sju kriterier
Volvokoncernen har bedrivit forskning om förnybara drivmedel ur sju aspekter från ett well-to-wheel-perspektiv. Alla förnybara bränslen har potential att minska koldioxidutsläppen, men de har alla sina för-  och nackdelar.

På kort sikt
På kort sikt är den bästa lösningen att blanda  tillgängliga förnybara drivmedel med dagens fossila bränslen. Förnybara drivmedel är en del av lösningen mot ett hållbart samhälle.

Sju aspekter vid bedömningen av olika bränslen för interna förbränningsmotorer - ur ett hållbarhetsperspektiv:

  1. Klimatpåverkan - minskningen av koldioxidutsläppen jämfört med konventionell diesel från ett well-to-wheel perspektiv
  2. Energieffektiviteten - bränslets effektförhållande
  3. Markanvändningens effektivitet - körsträcka per hektar/år
  4. Bränslepotential - effektiviteten vid framställningsprocessen och slutanvändningen
  5. Fordonsanpassning - hur tekniskt komplicerat det är att anpassa fordonen till olika bränslen
  6. Bränslekostnad - bränslets produktionskostnad från råmaterialet till bränsletanken
  7. Bränsleinfrastruktur - hur bränslet hanteras och distribueras