bildtext: Helhetssyn

Ett helhetsperspektiv

Om de koldioxidneutrala transporterna ska bli verklighet krävs ett aktivt deltagande av transportbranschen, politikerna, myndigheterna och bränsleindustrin.

Politiker och myndigheter måste fatta beslut på internationell nivå, så att ett stabilt och långsiktigt regelverk kan implementeras.

Lika viktigt är det att bränsleproducenterna fortsätter främja framställningen och distributionen av alternativa bränslen.

Hållbar odling
En aspekt av de förnybara bränslena är att odlingen av de grödor som används måste vara långsiktigt hållbar. Detta är oerhört viktigt, eftersom det annars finns risk för att de positiva effekterna går förlorade.

Tillsätta biobränsle i diesel
Tillgången på biobränslen är en annan avgörande faktor. Även med en snabb utbyggnad av dagens framställningsresurser kommer tillgången att vara begränsad under ett antal år framöver.

Vi anser därför att den bästa och mest logiska lösningen på kort sikt är att blanda de tillgängliga biobränslena med dagens fossila bränslen.

Ett gemensamt ansvar
Volvokoncernen vill - och kan - ta sin del av ansvaret för klimatfrågan genom att utveckla motorer som kan drivas med förnybara bränslen.

Men utvecklingen mot koldioxidneutrala transporter kommer inte att gå av sig själv - och vi klarar det inte på egen hand.