bildtext: Transporteffektivitet

Effektiva transporter

Volvokoncernens produkter har störst påverkan på miljön vid användningen. Livscykelanalyser visar att upp till 90 procent av den totala miljöpåverkan härrör från produktanvändningen. Därför är produktutvecklingen och uppföljningen av hur produkten används nära kopplade till varandra.

Fokus på bränsleförbrukningen
Produkterna är oftast utrustade med en dieselmotor, eftersom den erbjuder hög energieffektivitet och prestanda och är den hittills effektivaste energiomvandlaren.

Därför är det viktigt att fokusera på bränsleförbrukningen och utsläppen när vi vill minska den övergripande miljöpåverkan från våra produkter.

Följa produkten från vaggan till graven
Vår omsorg om miljön tar inte slut när vi har levererat produkten, tvärtom: Vi arbetar mycket nära våra kunder för att kunna minska produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Det är därför vi alltid strävar efter att utveckla nya verktyg och tekniker så att våra produkter ska bli så effektiva som möjligt.