image text: Committed to Corporate Social Responsibility

Vårt arbete för en hållbar utveckling

Volvokoncernens information kring CSR och hållbarhetsfrågor är tillgängligt endast på engelska. Välkommen att besöka http://www.volvogroup.com/responsibility.

Volvokoncernen har mer än 100 000 anställda och en affärsverksamhet på mer än 190 marknader. Detta ger vårt företag en möjlighet att bidra med en positiv utveckling i samhället både ur socialt, ekonomisk och miljöperspektiv.