Hållbarhet

Samhällsansvar - Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) för Volvokoncernen innebär att vara en god samhällsmedborgare. Det handlar om att ta sociala, etiska, ekonomiska och miljömässiga ansvar för vår verksamhet inom våra ansvarsområden. Det övergripande målet är att maximera vårt bidrag till en hållbar utveckling.

Vårt arbete med CSR är uppbyggt på fyra hörnstenar:

Ekonomiskt ansvar - Principer vi skall följa och aktiviteter vi genomför för att skapa långsiktigt värde för kunder, samhälle, aktieägare och andra intressenter.

Samhällsansvar - Principer vi skall följa och aktiviteter vi genomför för att skapa långsiktiga relationer med våra intressenter, såsom anställda, leverantörer och andra intressenter.

Miljöansvar - Principer vi skall följa och aktiviteter vi genomför för att minimera den negativa miljöpåverkan från våra produkter och vår verksamhet.

Socialt ansvar - Projekt och aktiviteter vi genomför för att bidra till utvecklingen av samhället.