bildtext: BRT (Bus Rapid Transit)

Bus Rapid Transit (BRT)

En lösning för trafiktäta städer är BRT-systemet (Bus Rapid Transit) eller stombusslinjer. Det innebär separata busskörfält, hög turtäthet, effektiva biljettsystem, moderna bussar med hög passagerarkapacitet samt busshållplatser där det går snabbt och lätt att stiga av och på bussarna.
Volvo Bussar är världsledande inom leveranser av bussar för moderna BRT-system.
Systemet har förbättrat trafikflödet och minskat kostnaderna i städer som exempelvis Mexico City.
bildtext: faktaruta om BRT i mexico