Arvikafabrikens historia

bildtext: Arvikafabriken i Arvika


I över 100 år har Arvikafabriken spelat en betydande roll i Arvika, allt från starten i Per Anderssons smedja 1885, till dagens moderna produktion av hjullastare. 

Några viktiga årtal

1885 startade Arvikasonen Per Andersson en smidesrörelse för tillverkning av hackelsemaskiner och plogar. 1888 registrerades firma P Andersson.

1889 köpte Per Andersson Johan Igels gråjärnsgjuteri.

1898 undertecknade P Andersson ett kontrakt på köp av mark som möjliggjorde byggandet av kvarteret Verkstaden. Utbyggnaden av Viksområdet tog sin början. Samma år ändrades firmanamnet till P Andersson & Co Mekaniska Werkstad.

1899 bildades AB Arvika Werkstäder, och företaget expanderade snabbt.

1916 AB Arvikaverken bildades med uppgift att utvidga den gamla rörelsen.

1917 slogs Arvikaverken samman med AB Johan Thermenius och Son i Hallsberg. Företaget antog namnet AB Arvika-Verken och började tillverka lantbruksmaskiner.

1933 Den stora Arvikautställningen, en av dåtidens stora produktutställningar.

1959 AB Arvika-Verken försvann som företagsnamn. Företaget hette nu Arvika-Thermaenius AB Arvikaverken och hade fabriker i Arvika, Hallsberg, Valla och Skurup. I koncernen ingick även försäljningsbolagen Kullberg och Co samt Arvikaverkens Försäljnings AB. Produktionen var uppdelad så att tröskor tillverkades i Hallsberg, andra skördemaskiner i Valla och Skurup samt plogar i Arvika. Samtliga produkter bar namnet AVA (Arvikaverken, Arvika).

1960 AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna köpte företaget. Produktionen var inriktad på bandfordon och hjullastare. Det gamla huvudkontoret brann ned till grunden.

1985 Arvikaverken firade 100 år. Företaget bytte namn till VME, ett samgående mellan svenska Volvo BM AB och anläggningsmaskindelen av Clark. Varumärkena som fanns i VME var Volvo BM, Michigan och Euclid. Senare tillkom Åkerman och Zettelmeyer.

1995 Volvo gick in som helägare och företagsnamnet blev Volvo Construction Equipment.