Historisk tidslinje - år 1946

1946

  • Vid denna tidpunkt hade produktprogrammet utökats med en liten jordbrukstraktor som kom att bli en enorm framgång för Volvo.
  • Traktortillverkningen, som skedde vid sidan av bilproduktionen i Göteborg, expanderade i sådan omfattning att den helt kom att överskugga bilsektorn.
  • Mot slutet av året introducerades även den nya Volvobussen B53.