Historisk tidslinje - år 1954

1954

  • Den sista lastbilen att introduceras av Volvo 1954 var TL22, en snabb, lätt modell för militärt bruk - specialanpassad för svår terräng.
  • Bolinder-Munktell lanserade två nyheter det här året, dels den traditionella jordbrukstraktorn H10 och dels väghyveln VHK55.