Volvos historia - år 1964

1964

  • Två fabriker öppnades, en i Torslanda och en i Alsemberg i närheten av Bryssel. Tillsammans garanterade de att Volvo skulle ha en tillräcklig bil- och lastbilstillverkningskapacitet att ta företaget till en världsledande position.
  • Genom att lägga lastbilstillverkningsfabriken i Belgien kunde Volvo komma in på den alltmer slutna europeiska marknaden - ett beslutsamt drag.
  • Den nya lastbilen L4851 "Titan Tiptop" blev en sensation när den lanserades. Det var den första frambyggda lastbilen i Europa.