Historisk tidslinje - år 1971

1971

  • År 1971 började en 36 år gammal jurist som hade studerat företagsadministration i Schweiz och som också hade varit chef för försäkringsbolaget Skandia i två år arbeta hos Volvo. Han hette Pehr G Gyllenhammar och utsågs till VD och koncernchef.
  • Då var Volvo den största industriella koncern i Sverige, och han kunde inte tänka sig en större utmaning. Han skulle fortsätta att stå vid rodret i nästan 22 år.
  • Den här perioden utmärktes av många betydande affärsuppgörelser, en del mycket framgångsrika, andra mindre lyckade. Gyllenhammar var också mycket engagerad i de anställdas arbetsförhållanden.
  • Bland många bedrifter inbjöd han personalrepresentanter att sitta i styrelsen och etablerade ett koncernövergripande företagsråd.
  • B59, Volvos första bussmodell med bakmonterad motor, blev populär som stadsbuss.