Historisk tidslinje - år 1999

1999

  • Detta var ett viktigt och dramatiskt år för Volvo. En extra bolagsstämma föreslog att Volvos "kronjuvel" Volvo Personvagnar skulle säljas till Ford Motor Company för 50 miljarder svenska kronor.
  • EU-kommissionen tillät inte att Volvo tog över Scania.
  • Volvo Lastvagnar ingick samarbetsavtal med Schmitz Cargobull.
  • Volvo Aero ökade sitt aktieinnehav i The AGES Group och Norsk Jetmotor,
  • slöt avtal med Boeing och förvärvade Jet Support Corporation. Volvo utökade också sitt aktieinnehav i Scania till 20 procent.
  • Volvo Anläggningsmaskiner avyttrade sitt marknadsbolag i Spanien i enlighet med strategin att försäljningen skulle ske via oberoende återförsäljare.
  • Under året förvärvades även en ägarandel den nordamerikanska servicekedjan Petro Stopping Centers.
  • Volvo Bussar beslöt att delta i finansieringen av Henlys förvärv av Bluebird, ett amerikanskt bussföretag.
  • Avtal om ett närmare samarbete mellan Volvo och Mitsubishi Motors slöts.
  • Volvo Lastvagnar vann för femte gången priset för "Årets europeiska lastbil".