Historisk tidslinje - år 2005

2005

  • Under 2005 lanserade Volvo Lastvagnar de nya modellerna av Volvo FH och Volvo FM. Lastbilarna är utrustade med nya, bränslesnåla motorer som uppfyller kommande lagkrav för utsläpp i Europa. I Nordamerika breddades produktutbudet genom lanseringen av det nya flaggskeppet Volvo
    VT880.
  • Renault Trucks bibehöll en hög takt i förnyelsen av sitt produktprogram under 2005 och introducerade en ny Renault Magnum och en ny Renault Premium.
  • Under 2005 lanserade Mack Trucks en helt ny serie lastbilar, avsedda för anläggningsarbeten och regionaltransporter. Man lanserade också en ny 11-litersmotor som svarar upp mot en framtida, hårdare utsläppslagstiftning.
  • Volvo Bussar introducerade under året Volvo B9S som låggolvschassi. Chassiet lämpar sig mycket väl för modern kollektivtrafik och de så kallade BRT-systemen (Bus Rapid Transit).
  • Volvo Penta fortsatte introduktionen av Volvo Penta IPS (Inboard Performance System), det revolutionerande drivsystemet för båtar. Systemet finns både för fritidsbåtar och båtar inom den kommersiella sjöfarten.
  • Volvo Anläggningsmaskiner lanserade den nya 70-tonsgrävmaskinen Volvo EC700B, som representerar nästa generations anläggningsmaskiner. Volvo EC700B är utformad och testad för att klara av extrema förhållanden under tungt arbete.