Historisk tidslinje - år 2009

2009

Ny generation dieselmotorer
Volvokoncernen introducerar ett nytt program av motorer med extremt låga utsläpp Det första kvartalet

Volvos Årsstämma 2009
Vid årsstämman i AB Volvo den 1 april 2009 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2:00 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Det första kvartalet

Hybridfordonen från Volvokoncernen överträffar förväntningarna
Volvokoncernens egenutvecklade plattform för hybriddrift av tunga fordon har installerats i ett flertal olika fordonstyper och koncernens hybridbussar rullar i trafik i Göteborg och London. Det andra kvartalet

Medlemmarna i UAW godkänner nytt avtal med Mack Trucks
Den 31 maj godkände medlemmarna i fackföreningen United Auto Workers det nya 40-månaders ramavtalet med Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks. Det andra kvartalet

Volvo annonserar egenutvecklad medeltung motor
På Volvos kapitalmarknadsdag i Eskilstuna den 16 juni berättade Volvos koncernchef Leif Johansson att koncernen utvecklat en egen medeltung motor för lastbilar och bussar som lanseras 2010. Det andra kvartalet

Volvokoncernen börjar sälja lastbilar som klarar miljökraven
Den 23 juni meddelades att Volvo Lastvagnar i Nordamerika hade börjat sälja fordon som klarar den nya amerikanska utsläppsstandarden EPA2010 som börjar gälla 2010. Det andra kvartalet

AB Volvo gav ut obligationer på den amerikanska kapitalmarknaden
I oktober gav AB Volvos dotterbolag Volvo Treasury AB ut obligationer till ett värde av 750 MUSD och med en ränta om 5,95%. Det tredje kvartalet

Mack och Volvos motorer först att godkännas i enlighet med avgaskraven EPA 2010
I november 2009 meddelades att Volvo Lastvagnar och Mack Trucks, som första tillverkare, fått sina motorer godkända i enlighet med avgaskraven EPA 2010, som är de tuffaste i världen. Det fjärde kvartalet

Volvo får order på tolv hybridbussar till Norge
Den 8 januari 2010, meddelades att operatören Nettbuss beställt tolv hybridbussar av Volvo Bussar för trafik i Norge och blir därmed först i Norden att ta hybridtekniken i kommersiellt bruk. Det fjärde kvartalet

Louis Schweitzer ny styrelseordförande i AB Volvo
Den 15 januari 2010 meddelades att Louis Schweitzer efter förfrågan från övriga styrelsen hade accepterat att ta över som ordförande i Volvos styrelse fram till kommande stämma. Det fjärde kvartalet