Historisk tidslinje - år 2010

2010

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 14 april 2010 beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras till nästa år. Det första kvartalet

Nya lastbilar lanserade
Den 20 april presenterade UD Trucks en ny serie av den tunga lastbilen Quon. Det nya modellprogrammet har utvecklats för att tillfredsställa höga krav på både bränsleekonomi och körprestanda. Lastbilarna är utrustade med nyutvecklade motorer och automatiserade manuella växellådor baserade på koncerngemensam arkitektur. Det första kvartalet

Investering i indisk anläggning för tillverkning av grävmaskiner
Som en del av Volvo Construction Equipments (Volvo CE) mål att stödja kunder i de växande marknaderna i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har Volvo CE offentliggjort en strategisk investering i sin befintliga anläggning i Bangalore i Indien. Det andra kvartalet

Tillverkning av ny medeltung motor i Indien
Volvokoncernens indiska samriskbolag VE Commercial Vehicles (VECV) investerar 480 Mkr för produktion av Volvokoncernens nya globala medeltunga motor i Indien.
Det andra kvartalet 

Volvo Aero säljer sin amerikanska serviceaffär
I juli meddelades att Volvo Aero hade tecknat avtal om försäljning av sitt amerikanska dotterbolag Volvo Aero Services. Det andra kvartalet

UD Trucks och Nissan Motor avslutar samarbete inom legotillverkning av lätta lastbilar
Volvokoncernens japanska dotterbolag UD Trucks samarbete med Nissan Motor inom legotillverkning av lätta lastbilar löper ut i slutet av januari 2011.  Det tredje kvartalet

Volvos koncernchef Leif Johansson slutar som vd för AB Volvo sommaren 2011
Efter nära 14 år som vd för AB Volvo och chef för Volvokoncernen har Volvos koncernchef Leif Johansson meddelat styrelsen för AB Volvo att han avser att lämna sitt uppdrag som chef för Volvokoncernen i samband med att han fyller 60 sommaren 2011. I samband med att Leif Johansson slutar som vd kommer han också att lämna AB Volvos styrelse. Det fjärde kvartalet

Volvo ingår samarbete med Världsnaturfonden WWF om minskade koldioxidutsläpp
Som världens första fordonstillverkare ansluter sig Volvokoncernen till Världsnaturfondens (WWF) initiativ ”Climate Savers”. Samarbetet innebär att Volvokoncernens lastbilsbolag åtar sig att minska utsläppen från de fordon som tillverkas mellan år 2009 och 2014 med 13 miljoner ton under fordonens livstid. Oberoende tekniska experter kommer att kontrollera resultaten. Det fjärde kvartalet