Volvos historia år för år

Välkommen att ta del av vår historia

När produktionen av T-Forden upphörde i USA, efter att 15 miljoner bilar hade rullat av monteringsbandet, grundade två visionärer det som kom att bli en av världens ledande tillverkare av transportutrustning. Med andra ord, Volvo grundades. Året var 1927.

Besök även vår miljöhistoriska milstolpar