Transport, Information & Communication

Transport, Information & Communication


Avdelningen för Transport, Information och Kommunikation kombinerar Informationsteknologi, trådlös kommunikation med inbyggda fordonssystem, logistik och industriellaffärskunskap för att förbättra transportsäkerhet och effektivitet för Volvokoncernen.

Våra kompetensområden är uppdelade i följande områden;

  • Transporttjänster, skapar framtida transporttjänster från internationell forskning och konceptutveckling till demonstration och kundimplementation.
  • Inbyggda fordonssystem, utvecklar inbyggda telematiklösningar för krävande kunder.
  • Systemtest och verifikation, säkrar kvalitén i tjänsteleveranskedjan och i enskilda delsystem.

Avdelningen är inblandad i all utvecklingsstadier, från forskning och konceptutveckling till produktutveckling och support.

Vi finns på Lundbystrand i Göteborg.

Kontakta oss