Volvo Technology - Externa uppfinningar

Externa uppfinningar

Varje år kontaktar ett stort antal innovatörer Volvo för att informera om sina idéer och innovationer.

För att hantera dessa ärenden har vi beslutat att rutinerna ska styras genom en och samma kanal.

Alla uppfinningar som skickas till Volvo ska åtföljas av en undertecknad kopia av de allmänna riktlinjerna för externa innovatörer och idéer som erbjuds Volvokoncernen samt formuläret "Registrering av innovation". Både dokumenten finns tillgängliga som PDF:er.

Alla förslag ska formuleras på svenska eller engelska.

Ärendena ska skickas till:
Volvo Technology Corporation
Corporate Programs
Dept: 6810, M1.7
SE-405 08 Gothenburg
SWEDEN

Kontakta oss