Examensarbeten på Volvo Technology

Examensarbeten


Examensarbeten
Hos VTEC har många studenter skrivit framgångsrika examensarbeten. Examensarbeten är en av våra metoder för att få fram nya kunskaper och för att stödja personlig utveckling. Studenterna erbjuds ofta anställning hos oss efter examen.

Läs vår lista över intressanta temaförslag. Om du hittar något som intresserar dig är du välkommen att kontakta berörd person för ytterligare information.

 

Kontakta oss


Doktorsavhandling
Hos VTEC har många studenter fått stöd för sina examensarbeten eller doktorsavhandlingar. De har framgångsrikt fullföljt sina examensarbeten eller så håller de på med det för närvarande. Upplägget för doktorander kan se ut på olika sätt.

Vanligtvis känner våra doktorander till oss redan när de börjar studera, men vi är öppna för nya förslag. Ibland erbjuder vi nya ämnesområden. Om du är intresserad av ett särskilt ämne, tveka inte att kontakta oss för vidare diskussioner.