Övriga verksamheter

Övriga verksamheter

Volvo IT är en del av Volvokoncernen och levererar IT-lösningar, telematiktjänster och konsulttjänster. De största kunderna finns inom fordonsindustrin, men antalet kunder utanför Volvo har ökat de senaste åren. Volvo IT leds av Olle Högblom.

Volvo Group Venture Capital
Volvo Group Venture Capital (länk till vår engelska koncernsite) är Volvokoncernens investmentföretag.  Vi underlättar partnerskap inte bara mellan branscher, men också med nya aktörer som är eller har potential att bli en ledande samarbetspartner inom körning servicekänsla och produktdifferentiering.

Volvo Group Real Estate är koncernens fastighetsbolag med fokus på att optimera värdet på Volvokoncernens fastigheter och bidra till koncernens tillväxt. Verksamheten inkluderar både fastighetsunderhåll och arbetsplatsservice. Volvo Group Real Estateleds av Magnus Koch. 

Volvo Group Treasury är Volvokoncernens internbank och samordnar koncernens globala finansieringsstrategi och den ekonomiska infrastrukturen. Treasury ansvarar också för hanteringen av alla räntebärande tillgångar och skulder samt för valutahandeln. Volvo Group Treasury leds av Ulf Niklasson. 

Alviva
Alviva AB, som ägs av AB Volvo, är ett företag som tillhandahåller tjänster inom området företagshälsovård. Våra kunder kommer från ett mycket brett segment - organisationer inom den industriella såväl som den offentliga sektorns tjänster anlitar Alviva.

WirelessCar
WirelessCar erbjuder tillverkare av personbilar och kommersiella fordon över hela världen komplett och konkurrenskraftig telematik. WirelessCar är en del av Volvo Information Technology, ett helägt dotterbolag till AB Volvo.

Volvo Merchandise
Volvo Merchandise Corporation är partner för Volvoas officiella merchandise. Volvo Merchandise är ett helägt bolag inom Volvokoncernen som designar och distribuera varor till Volvos olika regioner. Volvo Merchandise webbshop