Volvokoncernens organisation

Volvokoncernens affärsstruktur
Volvokoncernens olika verksamheter är organiserade för att få största möjliga fokus på kunderna och deras behov men också för att på bästa sätt utnyttja och ta tillvara koncernens stora och gemensamma resurser.

Volvokoncernen består av tio affärsområden: Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, Group Trucks Asia & JV:s, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo Penta, Governmental Sales och Volvo Financial Services.

Vi kombinerar också det bästa av två världar: synergier genom att ha globala organisationer för tillverkning, produktutveckling och inköp men ändå tydligt ledarskap och ansvar för respektive varumärke för att säkerställa att kundernas behov förstås i hela organisationen. Detta är organiserat i våra tre lastbilsdivisioner: Group Trucks Technology, Group Trucks Operations och Group Trucks Purchasing.

På detta sätt koncernen utnyttjar den fulla potentialen hos de olika varumärken och samtidigt skapa en tydligare profil i dess olika kundsegment.

En sund bolagsstyrning, med hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för Volvokoncernens verksamhet. Bolagsstyrning >>