Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen 1995

1995