bildtext: våra värderingar

Våra värderingar

Vi har en kultur där medarbetarnas engagemang skapar resultat. Vi värderar:
 • Framgång för kunden – Vi gör våra kunder till vinnare
 • Tillit – Vi litar på varandra
 • Passion – Vi har passion för det vi gör
 • Förändring – Vi förändras för att ligga steget före
 • Prestation – Vi är lönsamma och kan därför forma vår framtid

Framgång för kunden – Vi gör våra kunder till vinnare

 • Vi förstår våra kunders verksamhet
 • Vi lyssnar på och pratar med våra kunder om deras behov, önskemål och utmaningar
 • Vi fokuserar på transportlösningar som gör kunderna framgångsrika och skapar mervärde för samhället
 • Vi håller vad vi lovar

 Tillit – Vi litar på varandra

 • Vi är öppna och respekterar varandra
 • Vi litar på att andra team gör sitt bästa och vi respekterar beslut.
 • Vi når enastående resultat genom samarbete och öppen dialog
 • Vi har befogenheten och modet att agera

Passion – Vi har passion för det vi gör

 • Vi är stolta över vårt arbete och vår affär
 • Vi är engagerade och fast beslutna att nå våra mål
 • Vi vet att mångfald stärker oss och vi strävar efter att ta fram det bästa i var och en
 • Vi erkänner våra misstag, rättar till dem och lär oss av dem
 • Vi är stolta över det vi uppnått, har roligt och firar våra framgångar

 Förändring – Vi förändras för att ligga steget före

 • Vi är nyfikna på vår omvärld
 • Vi är innovativa och hittar smarta sätt att skapa nya lösningar och affärsmöjligheter
 • Vi ser förändring och omvandling som en källa till inspiration och ny kraft
 • Vi har ett öppet sinne och delar med oss av vår kunskap

 Prestation – Vi är lönsamma och kan därför forma vår framtid

 • Vi har en stark affärsinstinkt
 • Vi har kompetensen och intuitionen som krävs för att göra det rätta
 • Vi har höga förväntningar på oss själva och andra och gör vårt yttersta för att nå ett bra resultat
 • Vi ser helheten och förstår när vi ska släppa en idé, ett projekt eller en plan