bildtext: kvalitet

Kvalitet som kärnvärde

Fokus på kundernas behov
Kärnvärdet kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga produkter och tjänster. Kundernas behov och förväntningar ska ligga till grund för allt som Volvo gör, från produktutveckling och tillverkning till leverans och kundsupport.

Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar
Vi strävar efter att bli ledande när det gäller andelen nöjda kunder, och vår kundfokus bygger på de anställdas engagemang och delaktighet i kombination med en välfungerande processkultur.
Detta bygger på en kultur där alla anställda är lyhörda och medvetna om vad som måste göras för att vi ska bli den bästa affärspartnern i branschen.