Kvalitetsarbete


Det dagliga kvalitetsarbetet är decentraliserat och hanteras i vår produkt- utvecklingsprocess, i produktion och i marknadsorganisationerna.

Nyckelbegreppen är total kvalitet och att alla deltar genom dialoger och klara mål. Kunskap om kundernas verksamhet är grundläggande för vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetsledningssystem
Kvalitetsledningssystem, certifierade i enlighet med ISO 9000, används för att definiera och kontrollera ansvarsområden och uppföljningsrutiner. I dag arbetar de flesta anställda inom Volvo i en ISO 9000-certifierad enhet.

Kvalitetsråd
Kvalitetsrådet, som leds av en av koncernledningens medlemmar, är det rådgivande organet för koncernens kvalitetsrelaterade beslut. Rådet består av kvalitetschefer från alla affärsområden och -enheter.
bildtext: kvalitetsarbete