Produktpålitlighet


En pålitlig produkt - en som inte plötsligt slutar att fungera - är ett konkret exempel för användaren på säkerhet som är inbyggt i produkten.

För flygplan och marinmotorer är följderna av ett haveri under användning uppenbara. Service- och underhållsprogram och produktspecifikationer är därför de viktigaste dagliga säkerhetsfrågor som vi hanterar.

Korrekt hantering av produkter och komponenter är en förutsättning för säkerhet. Därför är utbildning på alla nivåer i värdekedjan en integrerad del av vårt kvalitets- och säkerhetsprogram - från produktionsprocessen via servicestationen till operatören.
bildtext: produktpålitlighet