Nova Bus

bildtext: Nova Bus
Nova Bus är en ledande nordamerikansk leverantör av hållbara transitlösningar inklusive miljövänliga bussar, högkapacitets fordon och integrerade intelligenta transportsystem.
Läs mer på Nova Bus webbplats